Manažment súborov

Manažment súborov

Modul manažér súborov umožňuje pohodlným spôsobom pracovať v prostredí redakčného systému Kabernet so súbormi. Spravovať môžete všetky súbory, ktoré chcete využívať na web stránke, či už obrázky vo fotogalériách alebo dokumenty na stiahnutie.

Manažér súborov umožňuje:

 • hromadný upload súborov na server
 • pomenovanie a premenovanie súborov a popis k jednotlivým súborom
 • vytvorenie nových priečinkov / adresárov a komplexnej adresárovej štruktúry
 • triedenie súborov do priečinkov 
 • kopírovanie a presun súborov medzi priečinkami 
 • pridanie hypertextového odkazu k súboru
 • zmenu rozloženia a odsadenie jednotlivých súborov v rámci web stránky
 • nastavenie práv k súborom 
 • mazanie súborov zo servera
 • nahranie skomprimovaného zip súboru na server
 • komprimáciu a dekomprimáciu už nahratých súborov