Mapa stránky

Mapa stránky

Modul mapa stránky umožňuje prehľadne zobraziť linky na všetky podstránky v stromovej štruktúre s kategorizáciou na hlavné stránky a podstránky

Môže zobrazovať aj podstránky, ktoré sa v hlavnom menu nenachádzajú, a teda sú v stave Skryté.