Katalóg produktov

Katalóg produktov

Modul Katalóg produktov umožňuje nadefinovať zoznam produktov  tovarov alebo služieb — ktoré chcete ponúkať prostredníctvom svojej web stránky vašim zákazníkom.

Pri produkte môže byť zobrazený názov produktu, distribútora, popis produktu, špecifikácia, cena bez a s DPH, grafické prevedenia produktu, náhľad respektíve viacero náhľadov k danému produktu, hmotnosť produktu, prípadne jeho rozmery, možnosť priradiť k produktu ďalšie súvisiace produkty.

K produktu je ďalej možné nadefinovať zľavu (percentuálnu alebo absolútnu; množstevnú, vernostnú, zákaznícku,...).

V redakčnom systéme Kabernet je možné nastaviť počet produktov, ktoré sa majú zobrazovať v katalógu v rámci jednej web stránky, počet riadkov a stĺpcov s náhľadmi a popismi produktov na stránke a spôsob listovania na ďalšie podstránky s produktmi.