Banerová galéria

Banerová galéria

Modul Banerová galéria vám umožní meniť, mazať a dopĺňať obrázky v banerovej galérii, nazývanej tiež „karusel“ či „slider“.

Pomocou tohto nástroja tak môžete na vybraných miestach svojej webstránky dynamicky zobrazovať viacero obrázkov na jednom mieste s možnosťou ich rýchleho prepínania. Každý obrázok môže mať samostatný popis a byť nalinkovaný na rôzne podstránky.